هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


  

ـ

به جیب خالی خود بگویید :

  کتابی که ارزش خواندن داشته باشد ، ارزش «خریدن»هم دارد!!!

ـ انسان های بزرگ می توانند دو دقیقه بدون هوا، دو روز بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند ، اما بدون «کتاب» نمی توانند حتی یک لحظه زنده بمانند!!!


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها